Polityka prywaności i plików cookies Platinum House

Dbamy o twoje dane i prywatność

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych Administratora.

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W tej części Polityki zostaną przedstawione najistotniejsze informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Platinum House Sp. z.o.o., Sp. k z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 16/15, we Wrocławiu (53-413)
 • Z administratorem można się skontaktować pod numerem poprzez adres e-mail: biuro@platinumeye.pl
 • We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@platinumeye.pl.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji i sprzedawania naszych usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji (w tym korespondencji elektronicznej) z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 • informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości,
 • informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług.

W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych?

Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie.

 • formularz kontaktu ws. oferty nieruchomości,
 • formularz zapisu na newsletter,
 • formularz kontaktu ws. usług Administratora.

Dane przekazane nam w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:

 • uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadanie pytanie,
 • przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,
 • wysłania użytkownikowi oferty,
 • przesłania Użytkownikowi newsletter.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać przetwarzane dane osobowe następującym podmiotom:

 • Platinum Eye Sp z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (53-413) ul. Gwiaździsta 16/15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Wrocław we Wrocławiu, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612499, NIP 8992788454

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej Platinum House Sp. z o.o., Sp. k., konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz udać się do siedziby naszej działalności we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździsta 16/15, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu: adres e-mail: biuro@platinumeye.pl, poczta tradycyjna: Platinum House Sp. z o.o., Sp. k., Gwiaździsta 16/15, 53-011 Wrocław, numer telefonu: 509 868 826

Polityka prywatności i plików cookies

Umów bezpłatny kontakt

Ekspert oddzwoni do Ciebie aby odpowiedzieć na Twoje pytania

Dziękujemy za nawiązanie kontaktu

Twoja wiadomość została wysłana.
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to tylko możliwe.